AI idag är redan bättre än människor på många uppgifter, inte sällan sådana som man ofta kopplar samman med hög intelligens, exempelvis i spel som schack eller Go. Det är ändå väldigt långt kvar tills tekniken kan utföra mycket av sådant som de flesta människor klarar med liten eller ingen speciell träning alls, som till exempel att förstå ett skämt eller att fungera på ett mänskligt sätt i ett socialt samspel. Det här beror på att det vi kallar sunt förnuft.