När du som yrkesmänniska ställs inför en uppgift där det krävs ansvar för beslut, handling och agerande, använder du dig inte bara av informationen du får för stunden om den aktuella situationen och själva uppgiften. Du använder också dina erfarenheter och din helhetsförståelse om den kontext som uppgiften har. Frågeställningar som innefattar moral och etik ställer yrkeskunskapen på sin spets.