Den erfarna bilföraren utvecklar en förmåga som gör att man inte tänker på hur man hanterar själva bilen – som att ha rätt växel. Bilföraren utvecklar också blicken för trafiksituationer och värderar kontinuerligt helhetssituationer. Man gör ständigt omedvetna val och agerar utan att tänka. På samma sätt utvecklas också vårt yrkeskunnande.