Vi behöver etablera en gemensam grundläggande förståelse för området där vi verkar – för yrkeskunskapen och den praxis som etablerats inom yrkesområdet i stort. En fördjupad förståelse av de yrkesutmaningar vi försöker bemästra är en förutsättning för att kunna arbeta med AI-transformationen genom att skapa effektiva användningsfall. Det är också en förutsättning för att kunna göra den riskanalys av de nya arbetssätt som inkluderar AI.