Kursen vänder sig till yrkeserfarna i organisationer där Artificiell Intelligens (AI) har blivit, eller är på väg att bli, en del av verksamheten. Vi kommer, i kursen, att belysa AI från ett kunskapsperspektiv och behandla vardagsfrågor inom yrket där vi ser dilemman. Svaren ofta inte är givna eller självklara, eller har en komplexitet där det ”beror på”. Förutsättningarna skiljer sig åt beroende på olika situationer och som allt som oftast inte är förutsägbara.