Ett AI-system är bra på det komplicerade och lär sig exempelvis lätt att spela schack eller känna igen mönster genom att bearbeta många exempel på kort tid – men det krävs ofta många, och väl utvalda exempel. Ett barn lär sig, bara efter en handfull exempel, en sådan sak som att känna igen en hund. Människan är bra på det komplexa och att göra analogier med erfarenheter från exempel från helt andra områden. Människan har lättare att hantera det oväntade, det avvikande, och att förstå kontexten.