Aktuella debattinlägg

2023-06-02 “AI och medvetandet

För att läsa inlägget Tryck här

Inlägget är från:

Bo Göranzon, Prof. em. i yrkeskunnande och teknologi, KTH

Ingela Josefson, Prof. i praktisk kunskap, tidigare rektor vid Södertörns högskola

Per Linell, Prof. em. i språk, kultur och kommunikation, Linköpings och Göteborgs universitet

Kerstin Norén, Prof. em. i svenska språket, Göteborgs universitet

Artiklar och litteratur

Under construction

Litteratur – referenser

Under construction