Christer Hoberg har mer än 40 års erfarenhet av utvecklings- och ledningsarbete inom
svensk industri. Han är civilingenjör inom elektroteknik och teknisk licentiat inom
ämnet Yrkeskunnande och teknologi på KTH.

Christer har lång erfarenhet som chef och affärsutvecklare inom datateknisk
konsultverksamhet samt etablerat produktförsäljning och kursverksamhet. Som VD för
Combitech Systems har han, tillsammans med KTH, aktivt medverkat i utvecklingen av
Dialogseminarieverksamhet och dess tillämpning i företagets kontinuerliga
kunskapsutveckling av medarbetarna. En del av detta arbete har publicerats i Precision
och Improvisation (Dialoger), Komplexitetsmax (Dialoger), Dialogue, Skill and Tacit
Knowledge (Wiley), samt Att upptäcka nya förbindelser (Dialoger). Christer har nyligen
arbetat med framtagning och genomförande av kurser inom Masterprogrammet
”Yrkeskunnande och professionsutveckling” (120 hp) samt ”AI och yrkeskunnande”
(15hp) på Linnéuniversitetet.

Christer har utbildning i Ledarskap från Copenhagen Business School samt har aktivt
medverkat i Connect Skåne för att stödja uppstartsföretag vilket har omfattat
genomgången mentorsutbildning, medverkan i rådgivande seminarier och
genomförande mentorsuppdrag.