Niclas Fock (f 1964) är civilingenjör inom elektronik, datorteknik och bildanalys, med en forskningsbakgrund inom Yrkeskunnande & Teknologi. I sin licentiatavhandling Eventyrlyst & risker (Dialoger 2004), undersöker han genom dialogseminarier erfarenhetsbaserat lärande och omdöme i det ledarskapet som krävs vid erövring av nya kunskapsområden, inspirerad bl a av Fridtjof Nansen.
Niclas arbetar för den nationella AI-satsningen, AI Sweden (AI.se) sedan 2019 och är forskningsdirektör i Wallenbergs stora forskningssatsning på AI, WASP. Han har tidigare bl a varit vd och chef för RISE (SICS East), en del av det nationella forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden, och är sedan 2023 vd för Santa Anna IT Research institute. Niclas har tidigare varit vd för forskningsföretaget Creo Dynamics (Faurecia) och har dessförinnan verkat länge som divisionschef i ledningen av Saab-ägda konsultbolaget Combitech, med huvudansvar för ingenjörsdelarna av företaget och under många år byggde upp och ledde forskning och utveckling av en lärande organisation genom det sk Combitech Learning Lab (numera ’Combitech Grow’).

Niclas har på senare år arbetat med framtagning och genomförande av kurser inom Masterprogrammet ”Yrkeskunnande och professionsutveckling” (120 hp) samt ”AI och yrkeskunnande” (15hp) på Linnéuniversitetet.

Niclas verkar inom ledarutveckling och föreläser ofta inom ämnet Kunskapsintensiva/Lärande organisationer och inom AI och har publicerat flera artiklar i tidskriften Dialoger, i boken Dialogue, Skill & Tacit Knowledge (Wiley) och varit huvudredaktör för boken Spänningsfält (Dialoger, 2016).