Projektet AI Sweden Talangprogram finansierat av Vinnova har blivit beviljat. Detta blir det första Vinnova-finansierade projektet för Santa Anna.

Categories: AI