Första EU-projektet startar

OpenScaling projektet startar. Detta är Santa Annas första europaprojekt, ett stort projekt med 26 partners från 6 länder som löper under tre år. Projektets fullständiga namn: ”Open standards for SCALable virtual engineerING and operation”. Från projektsammanfattningen: ” The European Climate Law sets the target of reducing net greenhouse gas emissions Read more…

Niclas blir WARA director!

Santa Annas vd Niclas Fock, utses till forskningsdirektör för forskningsprogrammet WASPs (Wallenberg AI and Autonomous Systems Software Program) forskningsarenor. Arenorna är mötesplatser mellan forskning och industri knuten till WASP. WASP har drygt 600 forskare knutna till programmet och det finns idag fyra forskningsarenor. Niclas tillträder tjänsten den 1 juli 2023 Read more…

Nytt Vinnova-projekt

Projektet ”Framtagning och integration av effektivt laddningssystem för eldriven multikopter”, koordinator GI Lift AB i Linköping, beviljas av Vinnova. Santa Anna är partner med rollen att modellera och simulera multikoptern med användning av OpenModelica.

Ombytta roller!

Likt den gamla 80-talsfilmen så byter vår vice VD Niclas och vår VD Peter roller. Nickas Fock blir därmed VD för Santa Anna och Peter Fritzson blir vice VD. Låt oss hoppas att likheten med filmen stannar där!

ModProd workshop

Santa Annas vice vd, Niclas Fock, tillika Director för ModProd (Center for Cyber Physical Product Development, ett kompetenscentrum vid Linköpings Universitet), invigningstalade idag vid ModProds årliga internationella workshop i Linköping. Niclas talade om utvecklingen av den svenska språkmodellen GPT-SW3: som utvecklats av AI Sweden, WASP och RISE m fl och Read more…

Forskningssamarbete med Linköpings universitet

Santa Anna har tecknat samarbetsavtal Linköpings Universitet. I samband med överenskommelse om att erbjuda tjänster för stöd i forskningsprogrammet WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, har Santa Anna tecknat ett samarbetsavtal med Institutionen för Teknik och Naturvetenskap vid Linköpings Universitet.