Värdorganisation till Digital Forensics Sweden

Det nationella initiativet Digital Forensics Sweden utser Santa Anna IT Research Institute till värdorganisation. Digital Forensics Sweden har ett femtiotal partnerorganisationer i Sverige och internationellt, och verkar i nära samarbete med bl a Polisen (NFC) för att öka kunnande och etablera svensk forskning inom området Digital Forensik.