Niclas blir WARA director!

Santa Annas vd Niclas Fock, utses till forskningsdirektör för forskningsprogrammet WASPs (Wallenberg AI and Autonomous Systems Software Program) forskningsarenor. Arenorna är mötesplatser mellan forskning och industri knuten till WASP. WASP har drygt 600 forskare knutna till programmet och det finns idag fyra forskningsarenor. Niclas tillträder tjänsten den 1 juli 2023 Read more…

Forskningssamarbete med Linköpings universitet

Santa Anna har tecknat samarbetsavtal Linköpings Universitet. I samband med överenskommelse om att erbjuda tjänster för stöd i forskningsprogrammet WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, har Santa Anna tecknat ett samarbetsavtal med Institutionen för Teknik och Naturvetenskap vid Linköpings Universitet.