Niclas blir WARA director!

Santa Annas vd Niclas Fock, utses till forskningsdirektör för forskningsprogrammet WASPs (Wallenberg AI and Autonomous Systems Software Program) forskningsarenor. Arenorna är mötesplatser mellan forskning och industri knuten till WASP. WASP har drygt 600 forskare knutna till programmet och det finns idag fyra forskningsarenor. Niclas tillträder tjänsten den 1 juli 2023 Read more…

Ombytta roller!

Likt den gamla 80-talsfilmen så byter vår vice VD Niclas och vår VD Peter roller. Nickas Fock blir därmed VD för Santa Anna och Peter Fritzson blir vice VD. Låt oss hoppas att likheten med filmen stannar där!