These pages are only available in Swedish at the moment.

Våra kurser

Du kan läsa om våra kurser på dessa sidor:

AI-Yrkeskunnande, Omdöme och Ansvar

Våra lärare

Niclas Fock

Niclas Fock (f 1964) är civilingenjör (tekn lic) inom elektronik, datorteknik och bildanalys,
med en forskningsbakgrund inom Yrkeskunnande & teknologi från KTH.

Christer Hoberg

Christer Hoberg har mer än 40 års erfarenhet av utvecklings- och ledningsarbete inom
svensk industri. Han är civilingenjör inom elektroteknik och teknisk licentiat inom
ämnet Yrkeskunnande och teknologi på KTH.

Våra föreläsare

Bo Göranzon

Bo Göranzon är professor emeritus i yrkeskunnande och teknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan