Santa Annas vice vd, Niclas Fock, tillika Director för ModProd (Center for Cyber Physical Product Development, ett kompetenscentrum vid Linköpings Universitet), invigningstalade idag vid ModProds årliga internationella workshop i Linköping. Niclas talade om utvecklingen av den svenska språkmodellen GPT-SW3: som utvecklats av AI Sweden, WASP och RISE m fl och tränats på BerzeLiUs-klustret vid Nationellt Superdatorcentrum (NSC). ModProd Work Shop arrangeras årligen i Linköping sedan 2007.