Första EU-projektet startar

OpenScaling projektet startar. Detta är Santa Annas första europaprojekt, ett stort projekt med 26 partners från 6 länder som löper under tre år. Projektets fullständiga namn: ”Open standards for SCALable virtual engineerING and operation”. Från projektsammanfattningen: ” The European Climate Law sets the target of reducing net greenhouse gas emissions Read more…

Nytt Vinnova-projekt

Projektet ”Framtagning och integration av effektivt laddningssystem för eldriven multikopter”, koordinator GI Lift AB i Linköping, beviljas av Vinnova. Santa Anna är partner med rollen att modellera och simulera multikoptern med användning av OpenModelica.

ModProd workshop

Santa Annas vice vd, Niclas Fock, tillika Director för ModProd (Center for Cyber Physical Product Development, ett kompetenscentrum vid Linköpings Universitet), invigningstalade idag vid ModProds årliga internationella workshop i Linköping. Niclas talade om utvecklingen av den svenska språkmodellen GPT-SW3: som utvecklats av AI Sweden, WASP och RISE m fl och Read more…