ModProd workshop

Santa Annas vice vd, Niclas Fock, tillika Director för ModProd (Center for Cyber Physical Product Development, ett kompetenscentrum vid Linköpings Universitet), invigningstalade idag vid ModProds årliga internationella workshop i Linköping. Niclas talade om utvecklingen av den svenska språkmodellen GPT-SW3: som utvecklats av AI Sweden, WASP och RISE m fl och Read more…

ModProd workshop

Santa Annas vice vd, Niclas Fock, tillika Director för ModProd, invigningstalade idag vid ModProds årliga internationella workshop i Linköping, som under två intensiva dagar samlat närmare hundra forskare från hela världen. ModProd (Center for Cyber Physical Product Development) är ett kompetenscentrum vid Linköpings Universitet, som årligen arrangerar en stor internationell workshop.