Det OSMC-finansierade forskningsprojektet om storskalig simulering utvidgas och förlängs för hela 2024.