En lyckad och inspirerande kickoff för OpenScaling projektet hölls i Bosch’s forskningscenter i Renningen nära Stuttgart.