Projektet ”Fossilfri multikopter för tunga lyft” beviljas av Energimyndigheten. Projektet koordineras av GI Lift AB, projektet löper under tre år. Santa Anna är partner och kommer att utveckla simuleringsmodellen ytterligare under projektet.