Första EU-projektet startar

OpenScaling projektet startar. Detta är Santa Annas första europaprojekt, ett stort projekt med 26 partners från 6 länder som löper under tre år. Projektets fullständiga namn: ”Open standards for SCALable virtual engineerING and operation”. Från projektsammanfattningen: ” The European Climate Law sets the target of reducing net greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030 and for Europe to become climate-neutral by 2050. To meet these ambitious goals open standards and established modelling and Read more…

Niclas blir WARA director!

Santa Annas vd Niclas Fock, utses till forskningsdirektör för forskningsprogrammet WASPs (Wallenberg AI and Autonomous Systems Software Program) forskningsarenor. Arenorna är mötesplatser mellan forskning och industri knuten till WASP. WASP har drygt 600 forskare knutna till programmet och det finns idag fyra forskningsarenor. Niclas tillträder tjänsten den 1 juli 2023 som ett uppdrag genom Santa Anna IT Research Institute.

Nytt Vinnova-projekt

Projektet ”Framtagning och integration av effektivt laddningssystem för eldriven multikopter”, koordinator GI Lift AB i Linköping, beviljas av Vinnova. Santa Anna är partner med rollen att modellera och simulera multikoptern med användning av OpenModelica.

Ombytta roller!

Likt den gamla 80-talsfilmen så byter vår vice VD Niclas och vår VD Peter roller. Nickas Fock blir därmed VD för Santa Anna och Peter Fritzson blir vice VD. Låt oss hoppas att likheten med filmen stannar där!