ModProd workshop

Santa Annas vice vd, Niclas Fock, tillika Director för ModProd (Center for Cyber Physical Product Development, ett kompetenscentrum vid Linköpings Universitet), invigningstalade idag vid ModProds årliga internationella workshop i Linköping. Niclas talade om utvecklingen av den svenska språkmodellen GPT-SW3: som utvecklats av AI Sweden, WASP och RISE m fl och tränats på BerzeLiUs-klustret vid Nationellt Superdatorcentrum (NSC). ModProd Work Shop arrangeras årligen i Linköping sedan 2007.

Forskningssamarbete med Linköpings universitet

Santa Anna har tecknat samarbetsavtal Linköpings Universitet. I samband med överenskommelse om att erbjuda tjänster för stöd i forskningsprogrammet WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, har Santa Anna tecknat ett samarbetsavtal med Institutionen för Teknik och Naturvetenskap vid Linköpings Universitet.

Värdorganisation till Digital Forensics Sweden

Det nationella initiativet Digital Forensics Sweden utser Santa Anna IT Research Institute till värdorganisation. Digital Forensics Sweden har ett femtiotal partnerorganisationer i Sverige och internationellt, och verkar i nära samarbete med bl a Polisen (NFC) för att öka kunnande och etablera svensk forskning inom området Digital Forensik.

ModProd workshop

Santa Annas vice vd, Niclas Fock, tillika Director för ModProd, invigningstalade idag vid ModProds årliga internationella workshop i Linköping, som under två intensiva dagar samlat närmare hundra forskare från hela världen. ModProd (Center for Cyber Physical Product Development) är ett kompetenscentrum vid Linköpings Universitet, som årligen arrangerar en stor internationell workshop.