Det första forskningsprojektet för Santa Anna beviljas, om storskalig simuleringsteknik, finansierat av OSMC. Därmed kommer en utvecklare/forskare anställas på Santa Anna.

Categories: Simulation