Projektet om storskalig simuleringsteknik finansierat av OSMC utvidgas och förlängs till hela 2022.

Categories: Simulation