Projektet om storskalig simuleringsteknik finansierat av OSMC utvidgas och förlängs till hela 2023.

Categories: Simulation