Projektet ”Framtagning och integration av effektivt laddningssystem för eldriven multikopter”, koordinator GI Lift AB i Linköping, beviljas av Vinnova. Santa Anna är partner med rollen att modellera och simulera multikoptern med användning av OpenModelica.