Värdorganisation till Digital Forensics Sweden

Det nationella initiativet Digital Forensics Sweden utser Santa Anna IT Research Institute till värdorganisation. Digital Forensics Sweden har ett femtiotal partnerorganisationer i Sverige och internationellt, och verkar i nära samarbete med bl a Polisen (NFC) för att öka kunnande och etablera svensk forskning inom området Digital Forensik.

ModProd workshop

Santa Annas vice vd, Niclas Fock, tillika Director för ModProd, invigningstalade idag vid ModProds årliga internationella workshop i Linköping, som under två intensiva dagar samlat närmare hundra forskare från hela världen. ModProd (Center for Cyber Physical Product Development) är ett kompetenscentrum vid Linköpings Universitet, som årligen arrangerar en stor internationell workshop.